Test java HBase bağlantısı

HBase'ye veri yazmak için HBase Java API'lerini kullanmaya çalışıyorum. Ambari aracılığıyla Hadoop/HBase'i kurdum.

Konfigürasyon şu anda nasıl kurulur:

final Configuration CONFIGURATION = HBaseConfiguration.create();
final HBaseAdmin HBASE_ADMIN;

HBASE_ADMIN = new HBaseAdmin(CONFIGURATION)

HBase'e yazmayı denediğimde, tablonun var olduğundan emin olmak için kontrol ediyorum.

!HBASE_ADMIN.tableExists(tableName)

Yoksa, yeni bir tane oluşturun. Ancak, tablo var istisnalar olup olmadığını kontrol etmeye çalışırken ortaya çıkıyor.

HBase'e doğru şekilde bağlanmadım mı diye merak ediyorum ... konfigürasyonun doğru olduğunu ve HBase'ye bağlandığımı doğrulamak için iyi bir yol var mı? Aldığım istisna aşağıda.

Teşekkürler.


java.lang.RuntimeException: java.lang.NullPointerException
 at org.apache.hadoop.hbase.client.RpcRetryingCaller.callWithoutRetries(RpcRetryingCaller.java:209)
 at org.apache.hadoop.hbase.client.ClientScanner.call(ClientScanner.java:288)
 at org.apache.hadoop.hbase.client.ClientScanner.nextScanner(ClientScanner.java:268)
 at org.apache.hadoop.hbase.client.ClientScanner.initializeScannerInConstruction(ClientScanner.java:140)
 at org.apache.hadoop.hbase.client.ClientScanner.(ClientScanner.java:135)
 at org.apache.hadoop.hbase.catalog.MetaReader.fullScan(MetaReader.java:597)
 at org.apache.hadoop.hbase.client.HTable.getScanner(HTable.java:802)
 at org.apache.hadoop.hbase.catalog.MetaReader.tableExists(MetaReader.java:359)
 at org.apache.hadoop.hbase.client.HBaseAdmin.tableExists(HBaseAdmin.java:287)
 at org.apache.hadoop.hbase.client.HBaseAdmin.tableExists(HBaseAdmin.java:301)
 at com.business.project.hbase.HBaseMessageWriter.getTable(HBaseMessageWriter.java:40)
 at com.business.project.hbase.HBaseMessageWriter.write(HBaseMessageWriter.java:59)
 at com.business.project.hbase.HBaseMessageWriter.write(HBaseMessageWriter.java:54)
 at com.business.project.storm.bolt.package.exampleBolt.execute(exampleBolt.java:19)
 at backtype.storm.daemon.executor$fn__5697$tuple_action_fn__5699.invoke(executor.clj:659)
 at backtype.storm.daemon.executor$mk_task_receiver$fn__5620.invoke(executor.clj:415)
 at backtype.storm.disruptor$clojure_handler$reify__1741.onEvent(disruptor.clj:58)
 at backtype.storm.utils.DisruptorQueue.consumeBatchToCursor(DisruptorQueue.java:125)
 at backtype.storm.utils.DisruptorQueue.consumeBatchWhenAvailable(DisruptorQueue.java:99)
 at backtype.storm.disruptor$consume_batch_when_available.invoke(disruptor.clj:80)
 at backtype.storm.daemon.executor$fn__5697$fn__5710$fn__5761.invoke(executor.clj:794)
 at backtype.storm.util$async_loop$fn__452.invoke(util.clj:465)
 at clojure.lang.AFn.run(AFn.java:24)
 at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.lang.NullPointerException
 at org.apache.hadoop.hbase.zookeeper.ZooKeeperWatcher.getMetaReplicaNodes(ZooKeeperWatcher.java:269)
 at org.apache.hadoop.hbase.zookeeper.MetaRegionTracker.blockUntilAvailable(MetaRegionTracker.java:241)
 at org.apache.hadoop.hbase.client.ZooKeeperRegistry.getMetaRegionLocation(ZooKeeperRegistry.java:62)
 at org.apache.hadoop.hbase.client.ConnectionManager$HConnectionImplementation.locateMeta(ConnectionManager.java:1203)
 at org.apache.hadoop.hbase.client.ConnectionManager$HConnectionImplementation.locateRegion(ConnectionManager.java:1164)
 at org.apache.hadoop.hbase.client.RpcRetryingCallerWithReadReplicas.getRegionLocations(RpcRetryingCallerWithReadReplicas.java:294)
 at org.apache.hadoop.hbase.client.ScannerCallableWithReplicas.call(ScannerCallableWithReplicas.java:130)
 at org.apache.hadoop.hbase.client.ScannerCallableWithReplicas.call(ScannerCallableWithReplicas.java:55)
 at org.apache.hadoop.hbase.client.RpcRetryingCaller.callWithoutRetries(RpcRetryingCaller.java:201)
4

9 cevap

Yosr tarafından önerilen yapılandırma parametrelerine ek olarak,

conf.set("zookeeper.znode.parent", "VALUE")

sorunu çözmeye yardımcı olur.

6
katma
Aynı hatayı alıyorum ve benim için iyi çalıştı.
katma yazar minhas23, kaynak

Yosr tarafından önerilen yapılandırma parametrelerine ek olarak,

conf.set("zookeeper.znode.parent", "VALUE")

sorunu çözmeye yardımcı olur.

6
katma
Aynı hatayı alıyorum ve benim için iyi çalıştı.
katma yazar minhas23, kaynak

Yosr tarafından önerilen yapılandırma parametrelerine ek olarak,

conf.set("zookeeper.znode.parent", "VALUE")

sorunu çözmeye yardımcı olur.

6
katma
Aynı hatayı alıyorum ve benim için iyi çalıştı.
katma yazar minhas23, kaynak

Aşağıdaki özellik sorunumu çözdü

For Hortonworks: hconfig.set("zookeeper.znode.parent", "/hbase-unsecure")

For cloudera: hconfig.set("zookeeper.znode.parent", "/hbase")

3
katma

Aşağıdaki özellik sorunumu çözdü

For Hortonworks: hconfig.set("zookeeper.znode.parent", "/hbase-unsecure")

For cloudera: hconfig.set("zookeeper.znode.parent", "/hbase")

3
katma

You can use HBaseAdmin.checkHBaseAvailable(conf);

0
katma

You can use HBaseAdmin.checkHBaseAvailable(conf);

0
katma

You can use HBaseAdmin.checkHBaseAvailable(conf);

0
katma
  Configuration conf = HBaseConfiguration.create();
  conf.set("hbase.master", "ip_address:60000");
  conf.set("hbase.zookeeper.quorum","ip_address");
  conf.set("hbase.zookeeper.property.clientPort", "2181");

  HBaseAdmin admin = new HBaseAdmin(conf);

  boolean bool = admin.tableExists("table_name");
  System.out.println( bool);

ip_address : this is the ip_adress of your hbase cluster, change your hbase zookeeper port (2181) if it is not the same on your configuration files.

0
katma