solaris 10 (sparc64) ramdisk (shmfs veya tmpfs gibi)

Linux'ta, tmpfs'nin shmfs'lerinin takılmasıyla elde edilen bir ramdisk özelliği vardır:

# mount -t shm shmfs -o size=20g /dev/shm

veya

# mount –t tmpfs tmpfs /dev/shm

Also, some linuxes have ramfs, which is "ramfs is similar to shmfs, except that pages are not pageable veyaswappable"

# mount -t ramfs ramfs /dev/shm

Solaris 10'da (sparc64) büyük boylu (onlarca GB) ramdisk oluşturmak istiyorum. Solaris'te bunu nasıl yapabilirim? Solaris'te sadece bir ramdisk değil, değiştirilemez ramdisk'i nasıl oluşturabilirim?

Daha sonra büyük bir dosyayı ramdisk'ten 32-bit işlemine belleğe dönüştürmek için kullanmak istiyorum, bu yüzden çözüm küçük dosyaların parçalarını ramdisk'ten 32bit uygulamaya mmap etmeme izin vermeli.

1

1 cevap

Sanal bellek tabanlı bir disk için:

# mount -F tmpfs -o size=20000m swap /mountpoint

Bir fiziksel hafıza için:

# a=$(ramdiskadm -a bigdisk 20g)
# newfs $a
# mount $a /mountpoint

Bu arada, Solaris (daha doğrusu SunOS) 1987 civarında tmpfs uygulayan ilk Unix'ti.

4
katma
Teşekkürler! Tmpfs/ramdisk'in değiştirilmesine izin vermeme seçeneği var mı?
katma yazar osgx, kaynak
ramdisks asla tasarım tarafından değiştirilmez, tmpfs her zaman tasarım tarafından değiştirilebilir.
katma yazar jlliagre, kaynak