Tensorflow kullanarak karakter tanımada kayıp fonksiyonu nedir?

Sokak görünümü Metin (SVT) verilerindeki karakterleri tanımak için evrişim sinir ağını kullanan Tensorflow'ta kod var.

Etiket türü string olduğundan, kayıp fonksiyonunda tf.nn.sparse_softmax_cross_entropy_with_logits() yerine ne kullanmalıyım?

Etiketleri bir int türü olması gerektiğinden tf.nn.sparse_softmax_cross_entropy_with_logits() kullanamıyorum.

3

1 cevap

Kayıp işlevi doğrudur, kategorik değişkenleri tek-sıcak vektör kodlaması kullanarak sayısal gösterimlere dönüştürmeniz yeterlidir. Lütfen http://scikit-learn.org adresine bakın. /stable/modules/preprocessing.html#preprocessing-categorical-features.

2
katma