Isı haritası ve görselleştirme

Bazı üretim verilerini görselleştirmek için bir coğrafi harita oluşturmak istiyorum, ancak coğrafi konum olmadan. Farklı sektörlerde bölünmüş bir serada bazı deneyler bitiriyorum. Buradaki amaç, her mevsimde daha fazla meyve ya da daha az hasat yaptığımız bölgelerde bir ısı haritası oluşturmaktır.

Bu amaçla hangi araç, yazılım veya dilin daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz? Bilgi arıyordum, ancak ana araçlar coğrafi konum için.

2
"Go.heatmap" işlevini kullanarak Python'un matplotlib kütüphanesini kullanarak bir ısı haritası oluşturmak için yeterince kolay olmalı. Matlab'ı kullanarak ısı haritaları oluşturdum ve R gibi dillerde de kolay olduğunu hayal etmekteyim.
katma yazar Jox, kaynak

1 cevap

En basitinden Seaborn kullanmak olduğuna inanıyorum. Aşağıdaki örneğe bakın:

import numpy as np
import seaborn as sns 

sns.set()
np.random.seed(0)

uniform_data = np.random.rand(10, 12)
ax = sns.heatmap(uniform_data)

Ve çıktı aşağıdaki gibi görünüyor:

enter image description here

This is taken from the seaborn documentation

2
katma