Karakter kodlaması CP037

Bir uygulamayı java'dan objektif-c'ye dönüştürüyorum ve karakter kodlamasıyla ilgili bir soruna girdim.

Java kodunda, dönüştürmeye çalışıyorum ifadesi:

byte[] instructions = input.getBytes("CP037");

Aşağıdakileri objektif-c'de yapmayı umuyordum:

 const char *instructions = [input CP037];

Ancak "CP037" bir kodlama olarak mevcut değil, nasıl üstesinden geleceğini bilen var mı?

1

1 cevap

Sonunda orada var:

 NSString *stringThatNeedsToBeEncoded = @"randomString";  
 CFDataRef encodedStringAsCFData = CFStringCreateExternalRepresentation(CFAllocatorGetDefault(), (CFStringRef)stringThatNeedsToBeEncoded, kCFStringEncodingEBCDIC_CP037, 0); 

 CFIndex bufferLength = CFDataGetLength(encodedStringAsCFData);  
 UInt8 *buffer = malloc(bufferLength);  
 CFDataGetBytes(encodedStringAsCFData, CFRangeMake(0, CFDataGetLength(encodedStringAsCFData)), buffer);  
1
katma