Hem dizinleri hem de dosyaları seçmek için bir SWT veya JFace iletişim kutusu var mı?

FileDialog only lets me select files; DirectoryDialog only directories. I want users to be able to select either.

1

1 cevap

Bir klasör veya dosya seçmek istediğimde (Ubuntu Unity kullanarak) deneyimimden FileDialog kullanıyorum. Bir klasörü işaretleyip Tamam'a basmak, seçilen klasörü döndürecek ve açmayacaktır.

enter image description here

1
katma
Sanırım bugün Gnome 2 ile Ubuntu'da denedim ve işe yaramadı. Hafta sonundan sonra tekrar test edilecek.
katma yazar Alexey Romanov, kaynak