Video Meta Veri Ekstraksiyonunda Geri Bildirim

Para için çeşitli alternatif veri setleri oluşturduğumuz bir meta veri çıkarma yöntemi geliştirdim/patent aldım.

Bu alandaki en zor konulardan biri, fonlardan yararlı geri bildirim almak ve verilerin bir kez lisanslı olarak nasıl kullanıldığını anlatmaktır.

Geri döndüğümüz JSON/meta verileriyle ilgili geri bildirimleri gerçekten takdir ediyorum. JSON'u gözden geçirmenin en kolay yolu JSON'dan oluşturulan bir GUI aracılığıyla.

Anahtar verilerimiz ASR, nesne algılama ve kavram çıkarımı kombinasyonlarına dayanan tasarımlar için kullanılabilir.

Mümkünse, görmek istediğiniz yararlılık veya alternatif veri kümesi türleri hakkında geri bildirim almak isterim. Çok teşekkürler, geri bildirim çok değerli.

(Yaklaşık 10 yıl/365000 dakika geriye yayılan ana finansal ses ve video akışlarına erişebildiğimizi unutmayın)

İşte gösteri amaçlı analiz edilmiş bir video.

http://www.datascription.com/videogui/

1

Cevap yok

0