Giriş düzenli ifadeyi değiştir

İşte düzenli bir ifade -

/\/./

İçin böylece

String = "c: \ test/test/a.txt"

"/ t" eşleştirildi.

Yalnızca son son eğik çizginin sağındaki karakterle eşleşmesi için ifadeyi nasıl değiştirebilirim? Yani

"C: \ test/test/a.txt"

"a" olur?

2

3 cevap

Buna ne dersin:

/\/([^/])+$/

Temelde şu anlama gelir:

Bir eğik çizgi karakterini ve ardından eğik çizgiyi (yakalanan) ve ardından 0 veya daha fazla eğik çizgi olmayan karakteri eşleştirin.

1
katma
/(.)(?!.*/)

Use negative lookahead ansertion. This means to match /. only when there is no other / following. Group 1 has the first character after the last /

1
katma
Normal ifade/karakteri de döndürür ancak ben sadece programlı olarak kaldırırım
katma yazar blue-sky, kaynak

Bu normal ifadeyi deneyin:

/.*\/(.)/
0
katma