Duvar postasında Facebook GraphAPI Uygulama eylemleri çalışmıyor

Duvar yayınlarına uygulamaya özel eylemler göndermeye çalışıyorum ama hiçbir şey yardımcı gözükmüyor. Neyi yanlış yapıyorum?

 oauth = Koala::Facebook::OAuth.new(CLIENT_ID, CLIENT_SECRET, "http://myurl.com/fb_auth")
 token = oauth.get_access_token(params[:code])
 graph = Koala::Facebook::API.new token
 p graph.put_wall_post("explodingdog!", {
  :link => "http://youtube.com/", 
  :caption => "Youtube",
  :actions => [{:name => "Share", :link => "http://google.com"}]
 }) 
1

1 cevap

Json gem kullanarak eylemleri JSON dizesine dönüştürmelisiniz, bunu nasıl yapacağınız:

gem json yükleyin

sonra dizinizi json'a dönüştürmek için to_json komutunu kullanın:

 oauth = Koala::Facebook::OAuth.new(CLIENT_ID, CLIENT_SECRET, "http://myurl.com/fb_auth")
 token = oauth.get_access_token(params[:code])
 graph = Koala::Facebook::API.new token
 p graph.put_wall_post("explodingdog!", {
  :link => "http://youtube.com/", 
  :caption => "Youtube",
  :actions => [{:name => "Share", :link => "http://google.com"}].to_json
 }) 

Bitirdiniz :)

1
katma