jquery kullanarak html_insert sonra div olayları

Ben html div yerine biraz değer veriyorum

$ ( 'sınıf '). Html ('')

Şimdi html değiştiğinde bir olayı tetiklemek istiyorum

Bu yüzden $ ('. Class') ile çalıştım. Bind ('change', function) başarı elde edemedim. Lütfen bana uygun yolu öner.

0

4 cevap

Triggering should be as easy as $('.class').html('').trigger('myevent')

1
katma

HTMLChange etkinliğini aşağıdaki gibi .html() yöntemine bağlayabilirsiniz:

jQuery.fn.html = (function(){
var old = jQuery.fn.html;

  return function(){
    var args = [].slice.call( arguments );
  this.trigger( "HTMLChange", args );
  return old.apply( this, args );
  };


})();

Sonra:

$('.class').bind('HTMLChange', function( e, newHTML ){
console.log( newHTML + " is new html for " + this );
});

$(".class").html( "sup" );

//sup is new html for [object HTMLDivElement]
0
katma

Komut dosyanızdaki html'yi değiştirdiğinizde, kendi etkinliğinizi yükseltmek için bir tetikleyici kullanabilirsiniz.

$('.class').html('')
$('.class').trigger('htmlChanged')
....
$(otherSelector).bind('htmlChanged', data, function(){ do stuff });
0
katma
katma yazar Rupesh Pawar, kaynak

Bu hattı yaptıktan sonra size sadece işlev diyebilirsiniz

 $('.class').html('')
0
katma