WebsiteField'ı e-postaya Dönüştürme

Bu .php sayfasını (işe yarayan) web sitesi girdisiyle bir e-posta girişine dönüştürmeyi istemek

I have changed all the websiteField items to emailField including an email Regex but it brings back a error message from the server. 500 - Internal server error. There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.

  <?php

  require "config.php";
  require "connect.php";

  if(isset($_POST['submitform']) && isset($_POST['txn_id']))
  {
  $_POST['nameField'] = esc($_POST['nameField']);
  $_POST['websiteField'] = esc($_POST['websiteField']);
  $_POST['messageField'] = esc($_POST['messageField']);

  $error = array();

  if(mb_strlen($_POST['nameField'],"utf-8")<2)
  {
    $error[] = 'Please fill in a valid name.';
  }

  if(mb_strlen($_POST['messageField'],"utf-8")<2)
  {
    $error[] = 'Please fill in a longer message.';
  }

  if(!validateURL($_POST['websiteField']))
  {
    $error[] = 'The URL you entered is invalid.';
  }

  $errorString = '';
  if(count($error))
  {
    $errorString = join('
',$error); } else { mysql_query(" INSERT INTO dc_comments (transaction_id, name, url, message) VALUES ( '".esc($_POST['txn_id'])."', '".$_POST['nameField']."', '".$_POST['websiteField']."', '".$_POST['messageField']."' )"); if(mysql_affected_rows($link)==1) { $messageString = 'You were added to our donor list! »'; } } } ?> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Thank you!</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css" /> </head> <body class="thankyouPage"> <div id="main">

Thank you!

Add Yourself to our Donor List.

<div class="lightSection"> <form action="" method="post"> <div class="field"> <input type="text" id="nameField" name="nameField" /> </div> <div class="field"> <input type="text" id="websiteField" name="websiteField" /> </div> <div class="field"> </div> <div class="button"> <input type="submit" value="Submit" /> <input type="hidden" name="submitform" value="1" /> <input type="hidden" name="txn_id" value="<?php echo $_POST['txn_id']?>" /> </div> </form> <?php if($errorString) { echo '

'.$errorString.'

'; } else if($messageString) { echo '

'.$messageString.'

'; } ?> </div> </body> </html> <?php function esc($str) { global $link; if(ini_get('magic_quotes_gpc')) $str = stripslashes($str); return mysql_real_escape_string(htmlspecialchars(strip_tags($str)),$link); } function validateURL($str) { return preg_match('/(http|ftp|https):\/\/[\w\-_]+(\.[\w\-_]+)+([\w\-\.,@?^=%&:\/~\+#]*[\w\-\@?^=%&\/~\+#])?/i',$str); } ?>

This is the same page with the changes made to reflect email instead of website

<?php

require "config.php";
require "connect.php";

if(isset($_POST['submitform']) && isset($_POST['txn_id']))
{
  $_POST['nameField'] = esc($_POST['nameField']);
  $_POST['emailField'] = esc($_POST['emailField']);
  $_POST['messageField'] = esc($_POST['messageField']);

  $error = array();

  if(mb_strlen($_POST['nameField'],"utf-8")<2)
  {
    $error[] = 'Please fill in a valid name.';
  }

  if(mb_strlen($_POST['messageField'],"utf-8")<2)
  {
    $error[] = 'Please fill in a longer message.';
  }

  if(!validate_email($_POST['emailField']))
  {
    $error[] = 'The email you entered may be invalid! Please check same.';
  }

  $errorString = '';
  if(count($error))
  {
    $errorString = join('
',$error); } else { mysql_query(" INSERT INTO dc_comments (transaction_id, name, email, message) VALUES ( '".esc($_POST['txn_id'])."', '".$_POST['nameField']."', '".$_POST['emailField']."', '".$_POST['messageField']."' )"); if(mysql_affected_rows($link)==1) { $messageString = 'You were added to our donor list! »'; } } } ?> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Thank you!</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css" /> </head> <body class="thankyouPage"> <div id="main">

Thank you for your support!

Add your name to the donor list.

<div class="lightSection"> <form action="" method="post"> <div class="field"> <input type="text" id="nameField" name="nameField" /> </div> <div class="field"> <input type="text" id="emailField" name="emailField" /> </div> <div class="field"> </div> <div class="button"> <input type="submit" value="Submit" /> <input type="hidden" name="submitform" value="1" /> <input type="hidden" name="txn_id" value="<?php echo $_POST['txn_id']?>" /> </div> </form> <?php if($errorString) { echo '

'.$errorString.'

'; } else if($messageString) { echo '

'.$messageString.'

'; } ?> </div> </body> </html> <?php function esc($str) { global $link; if(ini_get('magic_quotes_gpc')) $str = stripslashes($str); return mysql_real_escape_string(htmlspecialchars(strip_tags($str)),$link); } function validate_email($str) { return preg_match('.*[email protected]*?\...*', $str); } ?>

Why will the email not work as planned and is the approach correct?

I am working with this DonationScript

0
Belirtildiği gibi, "500 Sunucu hatası". Bu, PHP kodunuzla ilgili bir problem yerine gerçek bir barındırma hatası gibi görünüyor. .Htaccess dosyasını hiç düzenlediniz mi?
katma yazar Luke, kaynak
Error_log içeriğini almak ve hata mesajını buraya koymak için erişiminiz var mı?
katma yazar jprofitt, kaynak

1 cevap

Sorununuz regexp'inizde olabilir, * kod örneğinizde bilinmeyen bir değiştiricidir. Bunu dene ... Doğrulama e-posta işlevini tamamen silin. Sonra değiştir

if(!validate_email($_POST['emailField']))

için

if (!filter_var($_POST['emailField'], FILTER_VALIDATE_EMAIL))

ve bunun sizin için işe yarayıp yaramadığını görün.

0
katma
Merhaba Austin Best, ben validate fonksiyonu tamamıyla değiştirildi ve ilk kez çalıştı. İyi iş ve teşekkür ederim. Bu, e-postayı doğrulamak için kalitesiz bir regexp kullanıyorum anlamına mı geliyor?
katma yazar Webiter, kaynak