1'den fazla indirilecek görüntülerin hiçbiri bulunmayan ilerleme iletişim kutusunu uygulama

Görüntüler sunucudan indirilirken ilerleme iletişim kutusunu göstermek istiyorum. Görüntüleri indirebiliyorum ve ilerleme diyaloğunu uygulayabiliyorum ama benim sorunum, ilerleme diyaloğunun reddedilmemesi ve sadece son indirilen görüntüyü göstermesidir.

Bunun için aşağıdaki kodu kullanıyorum:

     public class BackgroundAsyncTask extends AsyncTask {

  int myProgress;


  @Override
  protected void onPostExecute(Bitmap result) {
    image.setVisibility(View.VISIBLE);
    image.setImageBitmap(result);
    if(dialog.isShowing())
    {
      dialog.dismiss();

    }
     return;
  }  protected void onPreExecute() {
      dialog = ProgressDialog.show(ProfilePageNormalUser.this,
        "Loading...", "Please wait...");
  }

  @Override
  protected Bitmap doInBackground(String... paths) {
    return DownloadFile(imageUrl);


  }

  @Override
  protected void onProgressUpdate(Integer... values) {
    //TODO Auto-generated method stub
    progressBar.setProgress(values[0]);
  }

}

ve bunları aramak için aşağıdakiler:

   new BackgroundAsyncTask().execute(imageUrl);

Uzun boylu herkes sorun ne olabilir Teşekkürler

0

1 cevap

yayınlaProgress() her görüntüden sonra. publishProgress() daha sonra UI iş parçacığındaki onProgressUpdate() öğesini çağırır.

0
katma