highchart x - eksen veri değerleri nasıl gizlenir

I am drawing a bar chart using highchart.js

x ekseni veri değerlerini göstermek istemiyorum.

Can any one tell me which option does it?
full config:

var chart = new Highcharts.Chart({
        chart: {
          renderTo: container,
          defaultSeriesType: 'bar'
        },
        title: {
          text: null
        },
        subtitle: {
          text: null
        },
        xAxis: {
          categories: [''],
          title: {
            text: null
          },
          labels: {enabled:true,y : 20, rotation: -45, align: 'right' }

        },
        yAxis: {
          min: 0,
          gridLineWidth: 0,
          title: {
            text: '',
            align: 'high'
          }
        },
        tooltip: {
          formatter: function() {
            return '';
          }
        },
        plotOptions: {
          bar: {
            dataLabels: {
              enabled: true
            },
            pointWidth: 35,
            color: '#D9CDC1'
          }
        },
        legend: {
          enabled: false
        },
        credits: {
          enabled: false
        },
        series: [{
          name: 'Year 1800',
          data: [107]
        }]
      });
43

3 cevap

HighCharts'da, çubuk grafikler ters eksenleri kullanır, böylece alt eksen gerçekten Y eksenidir. (Ayrıca, grafiğin 90 derece döndüğü "sütun" grafiklerine bakın; bu durumda alt eksen X eksenidir.)

Aşağıdakileri yAxis yapılandırmasına eklemeniz gerekiyor

labels:
{
 enabled: false
}

See the following for full example: http://jsfiddle.net/k5yBj/433/

77
katma

X eksenindeki etiketleri gizlemek için label: {etkin: false} seçeneğini şöyle ayarlayın:

  .....
  ........
  ,
          xAxis: {
            categories: [''],
            title: {
              text: null
            },
            labels: {
             enabled:false,//default is true
             y : 20, rotation: -45, align: 'right' }

          }


.....
....

Y eksenindeki etiketleri gizlemek için etiketleri: {etkin: yanlış} seçeneğini şöyle ayarlayın:

.....
.......
,
        yAxis: {
          min: 0,
          gridLineWidth: 0,
          title: {
            text: '',
            align: 'high'
          },
          labels:{
            enabled:false//default is true
          }
        },
.........
......

Refer the documentation for futher understanding.

20
katma

If hiding x data, then look at this https://jsfiddle.net/anrilafosel/3g4z5kc3/

chart.xAxis[0].setCategories(newCategories);
for (i = 0; i < chart.series.length; i++) {
 var newData = [];
 for (j = 0; j < toggler_hc13.length; j++)
  if (toggler_hc13[j] === 1)
   newData.push(series_hc13[i].data[j]);
 chart.series[i].setData(newData);
}
0
katma