iOS - UIImage'ımı yalnızca UIView'da nasıl güncellerim?

Bir UIView'da UIImage var. Tüm UIView'i yeniden çizmek yerine, sadece o belirli UIImage'ı yeniden çizmek istiyorum. Bunu nasıl yaparım?

0

1 cevap

Bir UIView üzerindeki UIImage mümkün değil. Bir UIView'daki UIImageView'ı kastediyorsunuz.

UIImageView'a gönderebilirsiniz ...

[yourImageView setNeedsDisplay];
0
katma