jsoup kullanarak blog'dan yorumlar al

jsoup kullanarak blogger gibi bir blogdan yorum çıkarmaya yardımcı olun

unvanı alabiliyorum ama belirli bir tartışma konusundaki insanlar tarafından gönderilen tüm yorumları nasıl çıkarabileceğim

package com.hascode.samples.jsoup;

import java.io.IOException;

import org.jsoup.Jsoup;
import org.jsoup.nodes.Document;
import org.jsoup.select.Elements;

public class WebScraper {
 public static void main(final String[] args) throws IOException {
 Document doc = Jsoup.connect("http://www.hascode.com/")
 .userAgent("Mozilla").timeout(6000).get();
 String title = doc.title();//parsing the page's title
 System.out.println("The title of www.hascode.com is: " + title);
 Elements heading = doc.select("h2 > a");//parsing the latest article's
//heading
 System.out.println("The latest article is: " + heading.text());
 System.out.println("The article's URL is: " + heading.attr("href"));
 Elements editorial = doc.select("div.BlockContent-body small");
 System.out.println("The was created: " + editorial.text());
 }
}

Jframe kullanarak yorumları ayıklamaya çalışıyorum, ancak çıktı yok. İşte kodum:

public class SimpleWebCrawler extends JFrame {

  JTextField yourInputField = new JTextField(20);
  static JTextArea _resultArea = new JTextArea(100, 100);
  JScrollPane scrollingArea = new JScrollPane(_resultArea);
  private final static String newline = "\n";

  public SimpleWebCrawler() throws MalformedURLException {

    _resultArea.setEditable(false);
    System.out.println("Please enter the website :");
    Scanner scan2 = new Scanner(System.in);
    String word2 = scan2.nextLine();

    try {
      URL my_url = new URL("http://" + word2 + "/");
      BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(
          my_url.openStream()));
      String strTemp = "";
      while (null != (strTemp = br.readLine())) {
        _resultArea.append(strTemp + newline);
      }
    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }

    _resultArea.append("\n");
    _resultArea.append("\n");
    _resultArea.append("\n");


    String url = "http://" + word2 + "/";
    print("Fetching %s...", url);

    try{
    Document articlePage = Jsoup.connect(url).get();
    Elements comments = articlePage.select(".comments .comment-body");


    System.out.println("\n");

    BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter("C:\\Users\\user\\fypworkspace\\FYP\\Link\\abc.txt"));
    _resultArea.append("\n");
    for (Element comment : comments) {
      print(" %s ", comment.text());

      bw.write(comment.text());
      bw.write(System.getProperty("line.separator"));
    }
    bw.flush();
    bw.close();
    } catch (IOException e1) {

    }
    JPanel content = new JPanel();
    content.setLayout(new BorderLayout());
    content.add(scrollingArea, BorderLayout.CENTER);

    this.setContentPane(content);
    this.setTitle("Crawled Links");
    this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    this.pack();


    }

    private static void print(String msg, Object... args) {

      _resultArea.append(String.format(msg, args) +newline);
    }

    private static String trim(String s, int width) {
      if (s.length() > width)
        return s.substring(0, width - 1) + ".";
      else
        return s;
    }

    //.. Get the content pane, set layout, add to center


  public static void main(String[] args) throws IOException {

    JFrame win = new SimpleWebCrawler();
    win.setVisible(true);

  }
}
1

1 cevap

Just open the article page and scrape comments from there. Each comment is one

 • element in
   with class commentsList, so you can get them all like this:

   Document articlePage = Jsoup.connect(heading.attr("href")).get();
   Elements comments = articlePage.select(".commentsList li");
   for (Element comment : comments) {
     System.out.println("Comment: " + comment.text());
   }
   
 • 3
  katma
  @baksteen Yararlı yanıtlar almayı ve yardımcı olanı kabul etmeyi unutmayın (eğer herhangi bir) gelecekteki ziyaretçiler neyin yardımcı olduğunu biliyorlar!
  katma yazar Dave Newton, kaynak
  Elements comments = articlePage.select (". comments .comment-body") burada çalışmalıdır. Genel olarak, yalnızca DOM ağacını oluşturan doğru öğeleri seçecek bir seçici bulmanız gerekir.
  katma yazar socha23, kaynak
  Tamam denedim ama buradaki örnek blog'um ...... yorumlarını almak istiyorum ...... opinionminingfeedbacks.blogspot.com/p/students-fee‌ dback.html
  katma yazar baksteen, kaynak
  teşekkürler, şimdi çok iyi çalıştı
  katma yazar baksteen, kaynak