from("tanar"); And when I use $this->db->get() and after that $this->db->last_query(), it shows: SELECT CONCAT(nev, ', ',"> from("tanar"); And when I use $this->db->get() and after that $this->db->last_query(), it shows: SELECT CONCAT(nev, ', ',"> from("tanar"); And when I use $this->db->get() and after that $this->db->last_query(), it shows: SELECT CONCAT(nev, ', '," />

CodeIgniter db-> select () garip davranış

Virgül ile iki alanı karıştırmak istiyorum:

$this->db->select("CONCAT(nev,',',id_tanar)",false)->from("tanar");

And when I use $this->db->get() and after that $this->db->last_query(), it shows:

SELECT CONCAT(nev, ', ', id_tanar) FROM (`tanar`)

(virgülden sonra artı boşluk karakterini kontrol edin)

Bu davranışı nasıl devre dışı bırakabilirim? Fazladan yer istemiyorum ...

0
kopyalamak misiniz/codeıgniter bunu yapmaman gerektiği gibi gerçek satırı yapıştırın ve bu besbelli taner düzgün alıntı değildir gibi bir kopyala/yapıştır değil ...
katma yazar Hailwood, kaynak
Üzgünüm, bu benim hatamdı. Düzeltildi.
katma yazar uzsolt, kaynak

1 cevap

Alanı buradan sil (\ system \ database \ DB_active_rec.php):

Line 1701: $sql .= implode(', ', $this->ar_select);

2
katma
Hm. Bence bir böcek, evet? Çünkü ',' sabit bir dizgidir ve değişmemelidir.
katma yazar uzsolt, kaynak