Veri yüklediğimde, Google uygulama motoru özel db mülkümü göz ardı ediyor mu?

Sorun:

Verileri bulkloader ile sakladığımda DecimalProperty.get_value_for_datastore yöntemi hiçbir zaman böyle denmez, 5.4 veri deposunu sakladığımda tam olarak böyle kaydeder: 5.4; Bu get_value_for_datastore düşünce geçirilmiş olmalı ve böyle bir tamsayıya dönüştürülmelidir: 54000; Ondalıktan sonra 4 haneye ihtiyacım var: 5.4 * 10000 = 54000; daha sonra 54000/10000 = 5.4


Benim bir modelim var:

from google.appengine.ext import db
from gae.properties.decimal_property import DecimalProperty
Articles:
  price = Decimal(4)

Ondalık sınıfı

from decimal import Decimal
from google.appengine.ext import db

class DecimalProperty(db.Property):
  """
  Allows Python's decimal.Decimal type to be stored in the datastore as an
  integer. Takes care of putting the decimal point in the right place.
  """
  data_type = Decimal

  def __init__(self, dec_places, verbose_name=None, name=None, default=None,
         required=False, validator=None, choices=None, indexed=True):
    super(DecimalProperty, self).__init__(verbose_name, name, default,
      required, validator, choices, indexed)
    self.__quantize_exp = Decimal('10') ** -dec_places
    self.__store_mul = Decimal('10') ** dec_places

  def get_value_for_datastore(self, model_inst):
    dec = super(DecimalProperty, self).get_value_for_datastore(model_inst)
    if dec is None:
      return None

    dec = dec.quantize(self.__quantize_exp)
    return int(dec * self.__store_mul)

  def make_value_from_datastore(self, value):
    if value is None:
      return None

    return Decimal(value)/self.__store_mul

  def validate(self, value):
    if value is not None and not isinstance(value, Decimal):
      raise db.BadValueError("Property %s must be a Decimal or string." % self.name)
    return super(DecimalProperty, self).validate(value)

  def empty(self, value):
    return (value is None)

Yükleyicim:

from google.appengine.ext import bulkload
from google.appengine.api import datastore_types
import datetime

class ArticleLoader(bulkload.Loader):
  def __init__(self):
    bulkload.Loader.__init__(self, 'Article', [
      ('price', str)
    ])

if __name__ == '__main__':
  bulkload.main(ArticleLoader())

Ve csv dosyam şöyle:

 5.4

Notlar:

Bulkloader ondalık koyduysam:

from google.appengine.ext import bulkload
from google.appengine.api import datastore_types
import datetime
from decimal import Decimal

class ArticleLoader(bulkload.Loader):
  def __init__(self):
    bulkload.Loader.__init__(self, 'Article', [
      ('price', Decimal)
    ])

if __name__ == '__main__':
  bulkload.main(ArticleLoader())

Bu hatayı alıyorum:

Loading from line 1...error:
Traceback (most recent call last):
 File "C:\google_appengine\google\appengine\ext\bulkload\bulkload_deprecated.py", line 306, in LoadEntities
  new_entities = loader.CreateEntity(columns, key_name=key_name)
 File "C:\google_appengine\google\appengine\ext\bulkload\bulkload_deprecated.py", line 160, in CreateEntity
  entity[name] = converter(val)
 File "C:\google_appengine\google\appengine\api\datastore.py", line 881, in __setitem__
  datastore_types.ValidateProperty(name, value)
 File "C:\google_appengine\google\appengine\api\datastore_types.py", line 1477, in ValidateProperty
  'Unsupported type for property %s: %s' % (name, v.__class__))
BadValueError: Unsupported type for property price: 

ÇOK KİRLİ ÇÖZÜM:

('price', to_decimal(4))

def to_decimal(dec_places):
  def converter(s):
    val = int(round(Decimal(s), dec_places) * 10 ** dec_places)
    return val

  return converter
1

1 cevap

Veri yükleyici ile veri yüklediğinizde, model tanımlarınız yüklenmez veya kullanılmaz - veriler düşük düzey API kullanılarak doğrudan veri deposuna yüklenir. Sonuç olarak, model kodunuzun hiçbiri de denir. Sizin 'çok kirli çözümünüz' bu konuda gitmenin doğru yolu.

2
katma
teşekkürler;) ama bence her ne olursa olsun, her ne olursa olsun, bütün geçerlilikleri göz ardı etmemek için modelde tanımlanmış olan kodu yeniden kullanarak, KURUYU bir şekilde yapabilmelidirler.
katma yazar Totty.js, kaynak