Android'de genel geri bildirim için genel ayar

Android'deki bir düğmeye basıldığında, her bir uygulamadaki her bir düğme için ayrı ayrı programlanmış haptik geri bildirimin gerektiğini öğrendim.

Ancak, kullanıcının, herkesin dokunsal geri bildirim istemesi durumunda tanımlayabileceği/ayarlayabileceği genel bir ayar var mı?

Ne kadar güçlü/uzun olması gerektiğini bilmek için genel bir ayar var mı?

Ya da bireysel uygulamada tanımlanacak her şeye sahiptir - aynı zamanda, haptik geri bildirimi açık/kapalı olarak soran bir ayar da olabilir mi?

Çok teşekkürler!

2

1 cevap

View.performHapticFeedback (int feedbackConstant, int flags) öğesini bulun. Temel olay (örneğin, uzun basma) ve niteleyici (örneğin, görmezden gelen görüntünün ayarlanması, global ayarın kullanılması) belirtilir ve global Haptic Feedback ayarında koşullandırılmış bir standart titreşim elde edersiniz.

Hactic feedback gerçekte gerçekleştirilirse true değerini döndürür.

Daha fazla bilgi için kaynak kodunu kontrol edin

http://grepcode.com/file/repository.grepcode.com/java/ext/com.google.android/android/2.0_r1/android/view/View.java#View .performHapticFeedback% 28int% 2Cint% 29

0
katma