WPF Richtextbox HTML metni doğru biçimde göster

Etiketler ile html metni richtextbox'a ayarlıyorum ancak doğru biçimde yer değiştirmiyor. Doğru biçimde göstermenin bir yolu var mı?

0
Şimdiye kadar ne verdin? Bize biraz örnek göster.
katma yazar Mamta D, kaynak

2 cevap

Please use Frame wpf control to display HTML correctly. If you have a stream of HTML text then use WebBrowser control. WPF Web Browser using NavigateToStream() and changing "about:blank" in printout

1
katma

WPF'deki RichTextBox denetimi, HTML etiketini desteklemez. MSDN Kitaplığı'nda açıkça belirtilmiştir.

HTML içeriğini bir RichTextBox'a yapıştırmak beklenmedik sonuçlara neden olabilir   davranış çünkü RichTextBox doğrudan yerine RTF formatı kullanır   HTML formatını kullanarak.

See this in .NET 3.0 and 3.5: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.controls.richtextbox(v=VS.90).aspx

And also this link in .NET 4.0: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.controls.richtextbox(v=VS.100).aspx

1
katma