Bir mücevher kurarken ne kadar bağlı mücevherlerin kurulduğunu gördüm, ama bunu nasıl yaparım?

I a new to ruby, have followed a tutorial to create a gem, and how to use bundler. But I have seen many times when installing a gem that dependant gems are automatically installed ... how do I do that? I have tried bundling my Gemfile with the gem package which did nothing. Have also tried requiring "bundler/setup" in my script, which did not work either. How do I go about this?

1

2 cevap

Gemspec'deki bağımlılıkları belirttiğiniz doğrudur. Hem çalışma zamanı hem de geliştirme bağımlılıkları belirtmelisiniz.

One word of caution: If you are building a gem and using bundler, your Gemfile should only contain the following

$ cat Gemfile
gemspec

For more info, especially if this is your first time developing a gem you should take a look at yehuda's post on the subject. Also take a look at the docs

Temel fikir, bundler'ın sadece gemspec'iniz tarafından belirtildiği gibi taşlar kurmasıdır. Bu şekilde bağımlılıklarınızı yalnızca tek bir yerde tutuyorsunuz. Bu aynı zamanda, paketleyicinin bağımlı mücevherlerle uyumlu kalmanızı sağlamak için önemli olabilecek bir lockfile kullanılmamasını da sağlar.

2
katma
0
katma