Yalnızca bir görünüm denetleyicisine dönüş nasıl kısıtlanır?

Görüntüleme rotasyonunu yalnızca bir görüntüleme denetleyicisine kısıtlamanın bir yolu var mı? Örneğin, uygulamanın geri kalanı portre modunda kalır, ancak bir görünüm yatay veya dikey modda olabilir.

1

2 cevap

Rotasyonu kontrol etmek için bu temsilci yöntemini kullanın,

- (BOOL)shouldAutorotateToInterfaceOrientation:(UIInterfaceOrientation)interfaceOrientation
{
  if(interfaceOrientation == UIInterfaceOrientationLandscapeLeft || interfaceOrientation == UIInterfaceOrientationLandscapeRight)
  {
    //Return YES for supported orientations
    return YES;
  }
  else
  {
    return NO;
  }
}

Desteklemek istediğiniz yönelimler için YES ve diğerleri için HAYIR. Bunu tüm görüntü denetleyicilerinde uygulayabilirsiniz.

3
katma

Her UIViewController shouldOutorotateToInterfaceOrientation: yöntemini uygulayabilirsiniz. Verilen bir görünüm denetleyicisinin desteklemesi istediğiniz yönelimler için YES 'i döndürmek istenen sonucu verecektir.

UIViewController dokümanları .

1
katma