NSPersistentDocument App Delegesi

Yeni bir Çekirdek Veri Belgesi uygulaması oluşturdum ve sağlanan şablonda (sadece NSPersistentDocument alt sınıfı ve modeli var), ben sopa istiyorum

- (BOOL)applicationShouldTerminateAfterLastWindowClosed:(NSApplication *)theApplication
    return YES;
}

bir yerlerde ... nereye koyayım?

0

1 cevap

Xcode'un belge tabanlı uygulama şablonu, varsayılan olarak bir AppDelegate sınıfı içermez. El ile oluşturmanız gerekir (NSObject alt sınıfı), bunu MainMenu.xib dosyanıza ekleyin ve uygulamanın "temsilci" çıkışından yeni AppDelegate nesnesine bir bağlantı sürükleyin.

4
katma