Bir ilişki alanından özel alana göre grup girişleri

Bir kanal giriş etiketinde aşağıdaki kodu buldum. İyi çalışıyor, ama ben sadece {hangi gün} ile gruplandırmak ve sonra başka bir özel alan sipariş etmek istiyorum.

{parents field="lessons"}
  <tr>
    <td>{parents:title}</td>
    <td>{parents:day"}</td>
  </tr>
{/parents}

Bunu yerel olarak yapmak mümkün mü?

1

Cevap yok

0