CSS 3'teki MVC uygulama filtresi özelliği, uygulamanın derlenmemesine neden oluyor

MVC uygulamasına sahibim. IE 8 için bazı gradyanlar almaya çalışıyordum.

filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#E65C00', endColorstr='#FFB280');

Bu bir süre için iyi çalışıyordu. Şimdi uygulamam derlenmeyecek ve diyor:

Doğrulama (CSS 2.1): 'filtre', bilinen bir CSS özellik adı değildir

Bu daha önce bir sorun değildi ama şimdi. Garip.

Ben CSS 3 için yeniyim ama sorun muhtemelen Visual Studio bu CSS 2.1 derlemeye çalışıyorum düşünüyorum. Ben haklı mıyım CSS 3'ü doğrulamak için nasıl ayarlayabilirim?

1

1 cevap

'filter' özelliği, tescilli bir Microsoft CSS uzantısıdır. Bu, CSS 2.1 belirtiminin bir parçası değildir. Buna bakın .

You can turn off CSS validation errors in Visual Studio from menu: - Tools > Options. See the following image. In this way you can successfully compile your project.

enter image description here

0
katma