Xpath veya XML için LINQ kullanarak iç eleman aramak

Aşağıdaki gibi xml var

<?xml version="1.0" ?> 

 
  1000
   3 
 
 
   
 

Varsa, alt eleman için Dr düğümde arama yapmak istiyorum, eğer mevcut değilse ve dosyayı güncellerseniz,

Ayrıca C# kullanarak xml sürümünü güncelleştirmek

0

1 cevap

XML sürümünün güncellenmesi için, Microsoft'un xml ayrıştırıcıları ve API'ları, xml sürüm 1.0'ı desteklemektedir. xml sürüm 1.1 için destek yoktur.

DR öğesinin foo alt öğesi bulunup bulunmadığını kontrol edip, bir tane ekleyerek ör.

XDocument doc = XDocument.Load("input.xml");
XElement dr = doc.Root.Element("DR");
if (dr.Element("foo") == null)
{
 dr.Add(new XElement("foo", "..."));
}
doc.Save("output.xml");//of course here you can overwrite the original file if needed
0
katma
alt öğeye nasıl özellik eklenir
katma yazar AMH, kaynak