Araç çubuğundaki Komut Resim Yazısı VS2010’daki Makrodan nasıl değiştirilir?

Bir makrodan araç çubuğundaki bir komuta erişiyorum:

Dim name As String = "Macros.MyMacros.MyMacros.ToggleExceptions"
Dim cmd As EnvDTE.Command = DTE.Commands.Item(name)

Şimdi araç çubuğundaki komutun başlığını nasıl değiştiririm? Gerekli özelliklere sahip görünmüyor. Başka bir şeye dökmem gerekir mi?

1
Bu makro aslında araç çubuğundaki bir komuta erişmiyor. DTE.CommandBars bir başlangıç ​​noktası olurdu, sanırım.
katma yazar Hans Passant, kaynak

1 cevap

Uyguladım:

Private Sub Main()
  Const BAR_NAME As String = "MenuBar"
  Const CTL_NAME = "Foo"

  ChangeCommandCaption(BAR_NAME, CTL_NAME, "Bar")
End Sub

Private Sub ChangeCommandCaption(ByVal cmdBarName As String, ByVal ctlName As String, ByVal caption As String)
  Dim bars As Microsoft.VisualStudio.CommandBars.CommandBars

  bars = DirectCast(DTE.CommandBars, Microsoft.VisualStudio.CommandBars.CommandBars)
  If bars Is DBNull.Value Then Exit Sub

  Dim menuBar As CommandBar = bars.Item(cmdBarName)
  If menuBar Is DBNull.Value Then Exit Sub

  Dim cmdBarCtl As CommandBarControl

  Try
    cmdBarCtl = menuBar.Controls.Item(ctlName)
    If cmdBarCtl Is DBNull.Value Then Exit Sub
  Catch ex As Exception
    Exit Sub
  End Try

  cmdBarCtl.Caption = caption
End Sub
3
katma