Monodroid içinde ContextMenu nasıl kullanılır

Başlık çubuğundaki bir düğmeden ContextMenu uygulamayı deniyorum, ancak görünmüyor çalışıyor olmak. Düğmeyi kaydediyorum, ama tıkladığımda hiçbir şey yok oluyor. Herhangi bir fikir? MonoDroid 1.2 kullanıyorum. Teşekkürler.

public class MainActivity : Activity
{
  protected override void OnCreate(Bundle bundle)
  {
    base.OnCreate(bundle);

    SetContentView(Resource.Layout.main);

    Button btnMenu =
    (Button)FindViewById(Resource.Id.btn_menu_options);
    RegisterForContextMenu(btnMenu);
  }

  public override void OnCreateContextMenu(IContextMenu menu, View v,
   IContextMenuContextMenuInfo menuInfo)
  {
    base.OnCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);

    menu.SetHeaderTitle(Resource.String.menu_title);
    menu.Add(Resource.String.menu_option1);
  }
}
1

2 cevap

"Başlık çubuğunda" düğmesi altında ne kastediyorsunuz? Sadece demo projesi hazırladım ve her şey yolunda. İşte bir kod:

[Activity(Label = "MonoAndroidApplication1", MainLauncher = true, Icon = "@drawable/icon")]
public class Activity1 : Activity
{
  protected override void OnCreate(Bundle bundle)
  {
    base.OnCreate(bundle);
    SetContentView(Resource.Layout.Main);
    var button = FindViewById<button>(Resource.Id.MyButton);
    RegisterForContextMenu(button);
  }

  public override void OnCreateContextMenu(IContextMenu menu, View v, IContextMenuContextMenuInfo menuInfo)
  {
    base.OnCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);
    menu.SetHeaderTitle(Resource.String.MenuTitle);
    menu.Add(Resource.String.Action1);
    menu.Add(Resource.String.Action2);
  }

  public override bool OnContextItemSelected(IMenuItem item)
  {
    Toast.MakeText(this, item.TitleFormatted, ToastLength.Short).Show();
    return true;
  }
}
1
katma

İçerik menüsünün uzun bir basış olduğuna inanıyorum. Sadece düğmeye basmak normalde etkinleştirmez. Uzun bir basış yapmalısın.

0
katma