Nhibernate 3.2 eşleme koduyla Filtre tanımları nasıl eklenir?

ModelInspector, Filtre tanımlarını tanımlamanın yollarını sağlamıyor gibi görünüyor. Herhangi bir fikir/Geçici Çözüm?

Aşağıdakileri kodlarla eşleştirerek oluşturmam gerekiyor:


 

5

2 cevap

Bunu NHibernate.Cfg.Configuration kullanarak başarmayı başardım:

var cfg = new Configuration();

var filterDef = new FilterDefinition(
  "filterName",
  null,//or your default condition
  new Dictionary { { "filterParamName", NHibernateUtil.Int32 } },
  false);
cfg.AddFilterDefinition(filterDef);

// cfg.AddMapping(...)
// cfg.DataBaseIntegration(...)

var sessionFactory = cfg.BuildSessionFactory();

sonra filtreyi varlık eşlemesinde tanımlayın:

public class EntityMap : ClassMapping
{
  public EntityMap()
  {
    Table("Entity");
    Filter("filterName", m => m.Condition("FilteredField = :filterParamName"));
    //remaining mapping
  }
}

ve sonra aşağıdaki gibi kullanın:

using(var session = sessionFactory.OpenSession())
{
  var filterValue = 123;
  session
    .EnableFilter("filterName")
    .SetParameter("filterParamName", filterValue);
}

Umarım, bunu faydalı bulursunuz.

8
katma

Bilginize,

AddFilterDefinition çağrısının AddMapping öncesi olduğunu unutmayın; aksi halde bir ArgumentException ("Aynı anahtara sahip bir öğe eklenmiş") alırsınız. ) !

6
katma
bu benim günümü yaptı!
katma yazar Kat Lim Ruiz, kaynak