MD-88'in neden motorlarında strakes var?

Apparently, the MD-88 has a strake on both engines: enter image description here Source: Airliners.net
If I'm not wrong, the engine strake attaches the airflow at high angles of attack on the wing. But in this case the engine is behind the wing. So what is the purpose of this little fin? Is it a strake or something else?

9
Akış ayırma her zaman hatırı sayılır bir sürtünme üretir. Bu yüzden, kanatların arkasında olmasına rağmen ve kaldırma işlemini etkilemese de, burada akış ayrımı hala istenmemektedir.
katma yazar Jan Hudec, kaynak