Bir querystring'i büyük harf veya küçük harfle eşleştirmek için Regex

Bu soruya nasıl Middus açıkladı bir metinden bir kelime/dize ayıklamak böylece vurgulanan sonuçları gösterebilirim. Aşağıdaki işleve sahibim

$regex = '/([A-Za-z0-9.,-]+\s*){0,5}\sconsectetur purus(\s|[,.!?])(\s*[A-Za-z0-9.,-]+){0,5}/';
preg_match($regex, $content, $matches);
echo $matches[0];

consectetur purus is the query string that i inserted in my form. Problem is that in the text sometimes it appears like Consectetur purus.

Aranan sorgu dizesiyle eşleşmesi için regex desenini nasıl küçük harfle veya büyük harfle eşleştirebilir ve orijinal metni döndürebilirim?

2
/([A-Za-z0-9., -] + \ s *) {0,5} \ sconsectetur purus (\ s | [!!?]) (\ s * [A-Za- z0-9., -] +) {0,5}/i , büyük/küçük harf duyarlı değildir.
katma yazar fardjad, kaynak

1 cevap

Büyük/küçük harf duyarlı olmayan aramalara izin vermek için/i normal ifadesini değiştiriciyi kullanabilirsiniz. .

8
katma