XML dosyasını normalleştirilmiş bir veritabanı şemasına ayrıştırma

Normalleştirilmiş bir şekilde bir veritabanına ayrıştırmak istediğim bir xml dosyasına sahibim. İkinci tablo bir-çok ilişki tablosunu oluşturmak için edindiğim fikir. İsim, başlık her dosya grubu için asla değişmeyecek, ancak indirme yolları farklı olacaktır.

tablo 1

id | name    | title             | download_path
----------------------------------------------------------------------
1 | FileGroup 1 | This is the first file group | /this/1/1.zip
2 | FileGroup 1 | This is the first file group | /this/1/2.zip
3 | FileGroup 2 | This is the second file group | /this/2/1.zip
4 | FileGroup 2 | This is the second file group | /this/2/2.zip
5 | FileGroup 3 | This is the third file group | /this/3/1.zip

XML Dosyası


  File Group 1
  <title>This is the first file group</title>
  /this/1/1.zip


  File Group 1
  <title>This is the first file group</title>
  /this/1/2.zip


  File Group 2
  <title>This is the second file group</title>
  /this/2/1.zip


  File Group 2
  <title>This is the second file group</title>
  /this/2/2.zip


  File Group 3
  <title>This is the third file group</title>
  /this/3/1.zip

Tablo 2

group_id | file_id
-----------------------------
1    |  1
1    |  2
2    |  3
2    |  4
3    |  5

What is the best way to do this when parsing through the XML. If i put the xml data into an array and foreach through each item, i need to be able to able to group them on the fly and create the relationship in Tablo 2. I did have the idea of just creating tablo 1 and then afterwards building the relationship table, but even then then i dont know how best to group them. I have nothing in the xml to say they are grouped other that name and title. Each group can have any number of file download paths.

I do not have any say on the xml Dosyası creation. Its all I have to deal with.

1

1 cevap

Tablo yapınız normalleştirilmemiş. Birini FileGroup/Title satırını diğerini güncellemeden güncelleyebilirsiniz, bu yanlış olur. Bunun yerine, FileGroup/Title bir tabloda ve FileGroup/download_path başka bir tabloda olmalıdır.

DB'yi xml'ye göre düzenlemek için, xml'i düğüme göre ayrıştırdığınızı düşünün:

$groups = array();
foreach ($Items as $Item) {
  if (!isset($groups[$Item->Name])) {
   $groups[$Item->Name] = array(
     'title' => $Item->Title
     , 'files' => array();
   );
  }
  $groups[$Item->Name]['files'][] = $Item->DownloadPath;
}

Örneğindeki xml de geçersiz, gerçekten doğruysa işleme koymada iyi şanslar.

0
katma
@ madphp Tablo 2NF içinde değil. Başlık işlevsel olarak sadece isme bağlıdır. Ancak, isim bir aday anahtar değildir. Bu 2NF ihlal ediyor.
katma yazar Explosion Pills, kaynak
teşekkürler haklısın. XML'im iyi, basitleştirmek için yukarıdaki örneği hemen düzenledim. Değişikliği yaptım. Şemaya tekrar bakacağım.
katma yazar madphp, kaynak
Ayrıca, yukarıdaki tablo veritabanı normalleşmesinde İkinci normal formdur. Daha iyi olabileceğini kabul ediyorum.
katma yazar madphp, kaynak
Teşekkür ederim. Bununla ilgili başka bir soruyu burada açtım. stackoverflow.com/questions/7933982/xml-parsing-conundrum
katma yazar madphp, kaynak