Scala Salıncak Acemi

Im bir uygulama için bir giriş penceresi oluşturmaya çalışıyorum. Bir örnek için bütün günü aradım ama yardımcı olan hiçbir şey bulamıyorum. Temel yapı şu şekildedir:

// App.scala
object App extends SimpleSwingApplication {
 val ui = new BorderPanel {
  //content
 }

 def top = new MainFrame {
  title = "title"
  contents = ui
 }
}

Öyleyse, ana bilgisayar görüntülendikten ve ana kareyi görüntüledikten sonra ana çerçeveyi göstermeden ve kapatarak oturum açma kutusu oluşturma stratejisi nedir? Teşekkürler

3

1 cevap

İşte çalışma örneği. Projelerimden birinden aldım ve sizin için biraz ayarladık:

import swing._
import scala.swing.BorderPanel.Position._

object App extends SimpleSwingApplication {
 val ui = new BorderPanel {
  //content
 }

 def top = new MainFrame {
  title = "title"
  contents = ui
 }

 val auth = new LoginDialog().auth.getOrElse(throw new IllegalStateException("You should login!!!"))
}

case class Auth(userName: String, password: String)

class LoginDialog extends Dialog {
 var auth: Option[Auth] = None
 val userName = new TextField
 val password = new PasswordField

 title = "Login"
 modal = true

 contents = new BorderPanel {
  layout(new BoxPanel(Orientation.Vertical) {
   border = Swing.EmptyBorder(5,5,5,5)

   contents += new Label("User Name:")
   contents += userName
   contents += new Label("Password:")
   contents += password
  }) = Center

  layout(new FlowPanel(FlowPanel.Alignment.Right)(
   Button("Login") {
    if (makeLogin()) {
     auth = Some(Auth(userName.text, password.text))
     close()
    } else {
     Dialog.showMessage(this, "Wrong username or password!", "Login Error", Dialog.Message.Error)
    }
   }
  )) = South
 }

 def makeLogin() = true//here comes you login logic

 centerOnScreen()
 open()
}

Gördüğünüz gibi, genellikle kalıcı bir iletişim kutusu kullanıyorum, bu yüzden uygulama başlatma sırasında engellenir. 2 sonuç var: Kullanıcı başarılı giriş yapar ve ana çerçevenizi görür veya oturum açma iletişimini kapatır ve IllegalStateException atılır.

6
katma
Yardım için teşekkürler....
katma yazar Ray Goodwin, kaynak