PHP ile html e-postaları gönderme

Ekli bir e-posta gönderen bazı kodum var. E-postayı ek ile aldım ancak html öğelerini görüntüler. Content-Type kullanıyorum: multipart/mixed; sınır = ... ve eki içeren e-postayı gönderdiğimde, e-postadaki html öğelerini görüyorum ancak ek olmadan e-posta gönderirseniz e-posta düzgün şekilde görüntüleniyor. İşte kod:

if(is_uploaded_file($_FILES['attachment']['tmp_name'])){
      //die("uploaded");
      copy($_FILES['attachment']['tmp_name'],"attachments/" . $_FILES['attachment']['name']);
      $file = $_FILES['attachment']['tmp_name'];
      $file_type = $_FILES['attachment']['type'];
      $file_name = $_FILES['attachment']['name'];
      $fopen = fopen($file, 'rb');
      $data = fread($fopen,filesize($file));
      fclose($fopen);

      $semi_rand = md5(time());
      $mime_boundary = "==Multipart_Boundary_x{$semi_rand}x";

      $headers = "From: " .EMAIL_FROM_ADDR. "\r\n";
      $headers .= "Reply-To: ".EMAIL_FROM_ADDR."\r\n";
      $headers .= "CC: [email protected]\r\n";  
      $headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n";
      $headers .= "Content-Type: multipart/mixed; boundary=\"{$mime_boundary}\"";
      $message = "This is a multi-part message in MIME format.\n\n".
            "--{$mime_boundary}\n".
            "Content-Type: text/plain; charset=\"iso-8859-1\"\n" . 
            "Content-Transfer-Encoding: 7bit\n\n".
            "<table border='1' cellspacing='1' cellpadding='1'>".
            "<tr><td>Vendor Name:</td><td>".$_POST['vendor_name']."</td></tr>".
            "<tr><td>Internet Agreement No:</td><td>".$_POST['internet_agreement_no']."</td></tr>".
            "<tr><td>Vendor Duns No:</td><td>".$_POST['vendor_duns_no']."</td></tr>".
            "<tr><td>Fee to NEXCOM:</td><td>".$_POST['fee_to_nexcom']."%</td></tr>".
            "<tr><td>Settlement Worksheet For:</td><td>".$_POST['settlement_worksheet_date']."</td></tr>".
            "<tr><td colspan='2'> </td></tr>".
            "<tr><td>Total Gross Sales:</td><td>$".$_POST['total_gross_sales_1']."</td></tr>".
            "<tr><td>Deductions:</td><td>$".$_POST['deductions']."</td></tr>".
            "<tr><td>Refunds/Credits(Attach Backup):</td><td>$".$_POST['refunds_credits']."</td></tr>".
            "<tr><td>Sales Tax:</td><td>$".$_POST['sales_tax']."</td></tr>".
            "<tr><td>State Tax:</td><td>$".$_POST['state_tax']."</td></tr>".
            "<tr><td>Other(Explain):".$_POST['explain_1']."</td><td>$".$_POST['other_1']."</td></tr>".
            "<tr><td>Other(Explain):".$_POST['explain_2']."</td><td>$".$_POST['other_2']."</td></tr>".
            "<tr><td>Total Deductions:</td><td>$".$_POST['total_deductions']."</td></tr>".
            "<tr><td>Total Gross Sales:</td><td>$".$_POST['total_gross_sales_2']."</td></tr>".
            "<tr><td>Less Deductions:</td><td>$".$_POST['less_deductions']."</td></tr>".
            "<tr><td>Net Sales Subject to Commission:</td><td>$".$_POST['net_sales_subject']."</td></tr>".
            "<tr><td>Net Commission due to NEXCOM:</td><td>$".$_POST['net_commission_due']."</td></tr>".
            "<tr><td colspan='2'>Comments:</td></tr>".
            "<tr><td colspan='2'>".$_POST['comments']."</td></tr>".
            "</table>\n\n";

      $data = chunk_split(base64_encode($data));
      $message .= "--{$mime_boundary}\n".
            "Content-Type: {$file_type}; name=\"{$file_name}\"\n".
            "Content-Disposition: attachment; filename=\"{$file_name}\"\n".
            "Content-Transfer-Encoding: base64\n\n".
            $data."\n\n".
            "--{$mime_boundary}--\n";    
    }
    else{
      //die("not uploaded");
      $headers = "From: " .EMAIL_FROM_ADDR. "\r\n";
      $headers .= "Reply-To: ".EMAIL_FROM_ADDR."\r\n";
      $headers .= "CC: [email protected]\r\n";
      $headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n";
      $headers .= "Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1\r\n";
      $message = "<table border='1' cellspacing='1' cellpadding='1'>".
            "<tr><td>Vendor Name:</td><td>".$_POST['vendor_name']."</td></tr>".
            "<tr><td>Internet Agreement No:</td><td>".$_POST['internet_agreement_no']."</td></tr>".
            "<tr><td>Vendor Duns No:</td><td>".$_POST['vendor_duns_no']."</td></tr>".
            "<tr><td>Fee to NEXCOM:</td><td>".$_POST['fee_to_nexcom']."%</td></tr>".
            "<tr><td>Settlement Worksheet For:</td><td>".$_POST['settlement_worksheet_date']."</td></tr>".
            "<tr><td colspan='2'> </td></tr>".
            "<tr><td>Total Gross Sales:</td><td>$".$_POST['total_gross_sales_1']."</td></tr>".
            "<tr><td>Deductions:</td><td>$".$_POST['deductions']."</td></tr>".
            "<tr><td>Refunds/Credits(Attach Backup):</td><td>$".$_POST['refunds_credits']."</td></tr>".
            "<tr><td>Sales Tax:</td><td>$".$_POST['sales_tax']."</td></tr>".
            "<tr><td>State Tax:</td><td>$".$_POST['state_tax']."</td></tr>".
            "<tr><td>Other(Explain):".$_POST['explain_1']."</td><td>$".$_POST['other_1']."</td></tr>".
            "<tr><td>Other(Explain):".$_POST['explain_2']."</td><td>$".$_POST['other_2']."</td></tr>".
            "<tr><td>Total Deductions:</td><td>$".$_POST['total_deductions']."</td></tr>".
            "<tr><td>Total Gross Sales:</td><td>$".$_POST['total_gross_sales_2']."</td></tr>".
            "<tr><td>Less Deductions:</td><td>$".$_POST['less_deductions']."</td></tr>".
            "<tr><td>Net Sales Subject to Commission:</td><td>$".$_POST['net_sales_subject']."</td></tr>".
            "<tr><td>Net Commission due to NEXCOM:</td><td>$".$_POST['net_commission_due']."</td></tr>".
            "<tr><td colspan='2'>Comments:</td></tr>".
            "<tr><td colspan='2'>".$_POST['comments']."</td></tr>".
            "</table>";
    }      
0

2 cevap

Mesaj gövdesinde Content-Type: text/plain; yazıyorsunuz. Bunu text/html olarak ayarlamak hile yapmalıdır.

1
katma

Bunu sizin için kütüphaneler kullanabilirsiniz. İyi kullanılırlar ve ütüyle ütülenmiş birçok böcek vardır ve ücretsizdirlar.

Gördüğüm en çok SO olanlardan

http://swiftmailer.org/

http://phpmailer.worxware.com/

Her ikisini de kullandıktan sonra kişisel tercihim swiftmailer için.

0
katma