Android WebView BaseURL'yi uygulama özel dosyalarına ayarlama

Özel dosyalar için webView.loadDataWithBaseURL() yöntemini kullanırken BaseURL'yi nasıl ayarlayabileceğimi bilmek istiyorum. Onlara context.openFileOutput (filepath, Context.MODE_PRIVATE) veya context.openFileInput (filepath) kullanarak eriştiğimiz dosyayı kastediyorum. Umarım böyle bir şey yapmak mümkündür.

Teşekkürler.

3

1 cevap

Bunu dene,

  mWebView.loadUrl("file:///data/data//files/example.html");

veya

Dosyayı giriş akışı olarak açın, ardından bu giriş akışını dizeye dönüştürün ve loaddataWithBaseURL'ye geçirin

FileInputStream fIn = openFileInput ("your internal stveyaage file name"); 

int len = 0, ch; 
StringBuffer source = new StringBuffer(); 
// read the file char by char 
while( (ch = fin.read()) != -1)     
source.append((char)ch); 
fIn.close(); 

mWebView.loadDataWithBaseURL(null,source,"text/html","UTF-8","about:blank");
2
katma