JQuery sürükle/bırak takas

Aşağıdaki kodu başka bir gönderiden ödünç aldım ve gittiği kadarıyla çalışıyor. İki öğe listesi arasında geçiş yapmam gerekiyor. Birden fazla öğe için kodun nasıl değiştirileceğini anlayamıyorum.

Coldfusion kullanıyorum, cfoutput'u gördüğünüz yerde bir sorgu üzerinde döngü yapıyorum. Ben iki kere yapıyorum. Bir kez oyuncuları başlatmak için (geçerli bir hafta numarası var) ve yine bank oyuncuları için. Fikir, bir oyuncuyu başlangıç ​​dizisine taşımaktır.

<html>
<head>

  <script type="text/javascript">

    jQuery.fn.swapWith = function(to) {
      return this.each(function() {
        var copy_to = $(to).clone();
        var copy_from = $(this).clone();
        $(to).replaceWith(copy_from);
        $(this).replaceWith(copy_to);
      });
    };    $(document).ready(function() {

      options = {
          revert: true,
          helper: 'clone'
      };

      $("li").draggable(options);
      $('#wrapper').droppable({
        drop: function(event, ui) {
    //   window.setTimeout(function(){
          $('#one').swapWith($('#two'));
          $(".ui-draggable-dragging").remove();
          $("li").draggable(options);
    //}, 1);
        }
      });
    });

  </script>

</head>
<body>
  <form>
  
 • <div style="width: 100px; height: 100px; border: 1px solid green"> one
  </div>
 • <div style="width: 110px; height: 110px; border: 1px solid red"> two
  </div>

</form> </body> </html>
1
Biraz daha detay verebilir misiniz ve ne işe yaramıyor? Ve/veya oluşturulan html kaynağını yayınlayın, belki neler olduğunu görmek için onu çalıştırabiliriz.
katma yazar Jere, kaynak
Cevabımı sildim.
katma yazar Jere, kaynak
katma yazar user990016, kaynak
Bu konuya ne oldu? Birkaç yorum kaybettim.
katma yazar user990016, kaynak

Cevap yok

0