sql'de pivot - pivot kolonlardan grandtotal sütun oluşturur

Sorgunun altında çalışıyor ve pivot tabloyu gerektiği gibi aldım. Dolar miktarları ocak ayından Aralık ayına kadar iyi durumda. Şimdi, Ocak'tan Aralık ayına kadar bir satır toplam verecek bir toplam sütun nasıl eklerim? Bu ay sütunu pivot kullanılarak oluşturulduğundan, tüm ayların değerlerini nasıl ekleyeceğimi bilmiyorum ve bunu yeni bir sütunda göstereceğim. Lütfen yardım eder misiniz? Aradığım şey hakkında daha fazla açıklama gerekiyorsa bana bildirin.

Şimdiden teşekkürler!

CREATE TABLE #t
  (
    Region varchar(50),
    Area varchar(255),
    Market varchar(255),
    MediaType varchar(50),
    Campaign varchar(255),
    Description varchar(255),
    TotalCost money,
    MonthDesc nvarchar(50),
    [Year] int,
    MonthNumber int
  )
  DECLARE @List VARCHAR(8000), @SQL VARCHAR(8000)
  SET @List = ''
  SET @SQL = ''

  INSERT INTO #t
  SELECT 
    r.RegionName,
    d.DistrictName,
    dm.DMAName,
    mt.MediaTypeDesc,
    pn.PlanName,
    pd.VendorPreference,
    SUM(pd.DropAmount) AS TotalCost,
    DATENAME(MONTH, pd.StartDate),
    p.[Year],
    DATEPART(MONTH, pd.StartDate)
  FROM PlanDetails pd
  INNER JOIN Plans p ON p.PlanId = pd.PlanId
  INNER JOIN PlanNames pn ON pn.PlanNameId = p.PlanNameId
  INNER JOIN DMA_Plans dp ON p.PlanId = dp.PlanId
  INNER JOIN DMA dm ON dm.DMAId = dp.DMAId
  INNER JOIN Centers c ON c.DMAId = dm.DMAId
  INNER JOIN Districts d ON d.DistrictId = c.DistrictId
  INNER JOIN Regions r ON r.RegionId = d.RegionId
  INNER JOIN MediaTypes mt ON mt.MediaTypeId = pd.MediaTypeId
  WHERE  c.OrganizationId = 2
  AND   p.[Year] = @Year
  AND   pd.StartDate IS NOT NULL
  AND   p.Active = 1
  AND   c.DMAId IS NOT NULL
  AND   pd.MediaTypeId IS NOT NULL
  GROUP BY  r.RegionName,
        d.DistrictName,
        dm.DMAName,
        mt.MediaTypeDesc,
        pn.PlanName,
        pd.VendorPreference,
        pd.StartDate,
        p.[Year]

  DECLARE @TblY TABLE(ODate nvarchar(50), oYear int, oMonthOrder int)
  INSERT @TblY 
  SELECT DISTINCT MonthDesc, [Year], MonthNumber FROM [#t] ORDER BY MonthNumber

  SELECT @List = ISNULL(@List,'') + CASE WHEN ISNULL(@List,'') = '' THEN '[' + ODate + ']' ELSE ',[' + ODate + ']' end
  FROM @TblY
  ORDER BY oMonthOrder

  SET @SQL = 'Select Region, Area, Market, MediaType, Campaign, Description, ' + @List + char(13) 
  SET @SQL = @SQL + 'From (Select Region, Area, Market, MediaType, Campaign, Description, MonthDesc, TotalCost ' + char(13) 
  SET @SQL = @SQL + 'FROM #t F) P ' + char(13) 
  SET @SQL = @SQL + 'Pivot (SUM(TotalCost) For MonthDesc In (' + @List + ')) as Pvt' + char(13) 


  PRINT @SQL
  EXEC (@SQL)

  DROP TABLE #t
0

1 cevap

Gruplama kümelerini veya CUBE'yi kullan

Gruplama kümeleri temelde ifade ile birden çok gruptur. Pivotunuzu bir alt seçim olarak ele alarak birleştirin ve aynı sonuç kümesinde bir toplayıcı toplamı elde etmenin hızlı ve kolay bir yoluna sahip olursunuz.

Groping setleri hakkında daha fazla bilgi http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb522495.aspx http://blogs.msdn.com/b/sreekarm/archive/2008/12/28/grouping-sets-in-sql-server-2008.aspx

1
katma