Konsolda açılmış nesneler olması

Bazı JSON ve Google Chrome’un varsayılan olarak console.conf.log olması, nesnenin tamamının sarılmış olmasıdır. Yani JSON'taki şeylerle ilgili genel bir bakış açısına sahip olmak istiyorsam, her özelliği elle tekrar açmak zorundayım. Nesnemin tamamen açılmasını istediğim console.log 'u söylemek mümkün mü?

1

1 cevap

console.dir and console.log wrap objects in that manner so they don't have to deal with recursion, which would cause an infinite loop. I don't believe there's a way to have it unwrap the entire object (for the aforementioned reason) with a special command.

JSON'u "güzel" olmak ve tüm şeyi bir dize olarak görmek için yeniden kısıtlayabilirsiniz:

console.log(JSON.stringify(JSON.parse(compressedJSON), null, 4));

Diğer bir seçenek de JSON'unuzu bir JSON izleme uygulamasına yapıştırmaktır ( Fiddler 'in bir tane yerleşiktir).

1
katma
Teşekkürler! Sonsuz yineleme probleminden kaçınmak için belirli bir hassasiyet seviyesine sahip olmaktan ne dersiniz?
katma yazar Randomblue, kaynak
@Randomblue: Hayır, mümkün olduğuna inanmıyorum.
katma yazar Andy E, kaynak