Bağlantılar için akıllı çift parantez nasıl yapılandırılır?

Bağlantılar için yoğun olarak çift parantez kullanıyorum. Akıllı otomatik tamamlama işlemini yapmak için zaten var mıdır ki iki kez basma [[] yerine [[] yerine [[]], [[] yerine [], [] tuşuna basıldığında] düğmesine tekrar basın, yani bağlantıyı kapatın. son [[]]?

2

1 cevap

İlk düşüncem org kullanıyorum: C-c C-l, ve bağlantınızı isteğe bağlı açıklama ile yazın.

İkinci düşünce, aşağıdaki gibi bir işlev yazınız:

(defun my-link (s)
 (interactive "sLink: ")
 (insert (format "[[%s]" s)))

ve istersen onu bir anahtarla bağla.

Üçüncü düşünce: yasnippet veya iskelete bakın.

5
katma
Bu çalışır. Şu anda bunu tetiklemek için bir yasnippet kullanıyorum (basitçe [[$ 1] [$ 2] $ 0, "link" tarafından tetiklendi). Her zaman çalışır. Ama tam olarak anlamadığım bir nedenden dolayı, ubuntu'da çalışan emacs, soruyu açıkladığım gibi yapar, macda olmaz.
katma yazar Georgy Bolyuba, kaynak