Zenburnu daha koyu bir arka plan ile nasıl kullanılır?

Emacs 24.5.1 var, melpa kararlı bir şekilde zenburn-theme yükledim ve tema .emacs ile (load-theme 'zenburn) . Arka plan dışındaki tüm renkleri severim. Biraz fazla parlak.

Arka plan rengini daha koyu bir renge nasıl ayarlayabilirim?

4

3 cevap

Zenburn'un yüz tanımlarını .emacs'inizde değiştirebilirsiniz. Diğer temaların arka planını bozmamak için bunu kullanıyorum.

(with-eval-after-load "zenburn-theme"
  (zenburn-with-color-variables
    (custom-theme-set-faces
     'zenburn
     ;; original `(default ((t (:foreground ,zenburn-fg :background ,zenburn-bg))))
     `(default ((t (:foreground ,zenburn-fg :background ,zenburn-bg-1)))))))
6
katma

Arka plan rengini .emacs dosyanıza ekleyerek değiştirebilirsiniz.

(custom-set-faces
 '(default ((t (:background "blue"))))
 )

Not, buradaki çekirdek bit:

'(default ((t (:background "blue"))))

Daha önce herhangi bir değişiklik yaptıysanız, özel ayar yüzleri 'niz olabileceğini belirttiğiniz gibi.

1
katma

Ayrıca hc-zenburn temasına bakmak isteyebilirsiniz (MELPA'da hc-zenburntheme ). Muhtemelen arka plandan daha fazlasını değiştirir, ama daha koyu arka plan genellikle fark ettiğim şeydir.

1
katma