org-babel: isteğe bağlı diller (tüm) diller

Mümkün olduğunca çok dili desteklemenin büyük bir hayranıyım. Özellikle, herhangi bir dil için desteği org-babel 'den hariç tutmak istemem. (Kim bilir? Belki bir gün bir Fortran yazmam gerekecek.) Ancak, tüm mevcut diller için yükleme desteğinin bir kerede acı verebileceğini biliyorum.

Aslında bu kodla bir kod bloğu kullanmaya çalıştığımda diller için destek yüklemek için org-babel için bir yol var mı?

DÜZENLEME: org-babel-execute-src-block , muhtemelen önerilmesi gereken bir işlevdir.

6

1 cevap

Bu benim için böyle görünüyor:

#+BEGIN_SRC emacs-lisp
(defadvice org-babel-execute-src-block (around load-language nil activate)
 "Load language if needed"
 (let ((language (org-element-property :language (org-element-at-point))))
  (unless (cdr (assoc (intern language) org-babel-load-languages))
   (add-to-list 'org-babel-load-languages (cons (intern language) t))
   (org-babel-do-load-languages 'org-babel-load-languages org-babel-load-languages))
  ad-do-it))
#+END_SRC

En azından gnuplot için çalıştı (gnuplot paketini ve yürütülebilir dosyayı kurduktan sonra).

4
katma
Bu harika! Teşekkürler!
katma yazar PythonNut, kaynak