Arduino dahili LED pin sayısı sabit olarak

Bir Arduino üzerindeki yerleşik LED'i kullanmak için genellikle pin numarasını (çoğu durumda 13) bilmek zorundadır, fakat Arduino IDE'de de bir sabit var mıdır?

int LED = 13; yerine int LED = ONBOARDLED; gibi bir şey kullanmak mümkün mü?

5

2 cevap

#define LED_BUILTIN 13

( kaynak )

4
katma

LED_BUILTIN 'i deneyin:

pins_arduino.h:static const uint8_t LED_BUILTIN = 13;
4
katma